top of page

DOBRÁ ZMENA

  • Plánovaná

  • Riadená

  • Realizovaná

  • Zavedená

  • Vyhodnotená

  • Úspešná

  • Žitá

Spolupracujeme s vami na zmenách, ktoré umožnia vám a vašej firme ďalší rozvoj. Prinášame vedomosti, schopnosti, zručnosti a skúsenosti, ktoré vás podporujú na ceste k úspechu.

 

Nezľakneme sa ani krízy, ani ťažkých zmien. Vhodným spôsobom hovoríme pravdu o stave firmy. S nadšením budujeme nové, s rešpektom meníme súčasné a disciplinovane ukončujeme už nepotrebné.

AKÝ JE PROCES ZMENY?

Taký aký potrebuje zmena a klient. Používame kombinované prístupy, ktoré čo najviac vyhovujú klientovi – jeho kultúre, podnikateľskému prostrediu, manažmentu a oblasti, ktorú je potrebné zmeniť.

Použili sme už rôzne prístupy k procesu zmeny, vo všeobecnosti považujeme zmenu za kontinuálny proces s rôznou dĺžkou nasledovných krokov:

diagram.png

PROCES

ZMENY

MONITORING

IDENTIFIKÁCIA

DETAILY

PRÍSTUP

IMPLEMENTÁCIA

NÁSTROJE ZMENY

Rozsah, typ a dôvody zmeny

Pripravenosť organizácie
Súčasný a budúci stav
Koncepty

Zmeny ľudí a správania, systémov a procesov

Náklady na zmenu
Zmeny informácií
Identifikácia rizík

Analýza zúčastnených strán

Odpor k zmene

Role tímu riadenia zmeny

Plány: akčný, komunikačný, tréningový, odporu, systémov

Revízia pripravenosti a riadenie prechodu
Eskalačný proces

Reportovanie KPIs
Vnímanie správania
Manažérske review

projekt.png

PROJEKT

proces.png

PROCES

leadership.png

LEADERSHIP

Líder je idea a srdce zmeny, odvaha a vytrvalosť, kreativita a kritické myslenie, intuícia a dáta, sloboda a disciplína.

Projektový manažment je nástroj na zvýšenie úspechu zmien. Pre našich klientov poskytujeme viacero riešení pre dosiahnutie najlepších možných výsledkov.

Proces je zmena definovaných vstupov na výstupy s pridanou hodnotou. Aké procesné riadenie máš, na takej úrovni služby/produkt poskytuješ.

NAŠE SLUŽBY

biele-kruhy-sluzby.png
bottom of page